ID

Sikta rätt från början

Varumärket är det samlade förtroendekapitalet hos alla dem som påverkar eller påverkas av en verksamhet. En varumärkesstrategi med tillhörande plattform går alltid ut på att bygga och förstärka detta förtroende. Nyttan med att ha en genomtänkt och tydlig definierad varumärkesplattform är, förutom intern samsyn och effektivare kommunikationsinsatser, att ni slipper rätta till en felaktig bild av varumärket i framtiden. En möjlighet att göra rätt från början och ett sätt att ta kontroll över ert varumärke. Målet är att varumärket har en attityd och personlighet som speglar organisationens ägare, medarbetare och intressenter till den grad att det inte krävs någon ansträngning att efterfölja dess principer. Men varumärket ska också fungera som inspiration och engagera medarbetare på alla nivåer. 

Exempel på tjänster

Research & planning

Insikter & analys

Positionering

Strategisk design

Målgruppsanalys

Varumärkesplattform

Visuell identitet

Tonalitet & budskap

Konceptualisering

Exempel på kunder

Hedin Automotive, Mareld, Serneke Group, Serneke Bostad, Göta Energi, Xeed, Jordelit, Malmstolen, Frölunda Torg, Nordic Wellness, Relate Invest, Skidome, Gothenburg Culture Festival. Göteborgs stadsmission, Stayhard, Räddningstjänsten Storgöteborg, Brighthood.

Utvalda projekt

Visa alla

Mareld Pro Lighting – Lights. Action.

Lights. Action.

Serneke – Välkommen till nästa generation

Välkommen till nästa generation

Göta Energi – Rebranding

Rebranding

Biolin Scientific – Value Propositions

Value propositions