Biolin Scientific

Value propositions

Kontakt: Lotta Senelius

  • Varumärkesutveckling

  • Att ha en tydlig och effektiv value proposition är viktigt för att övertyga potentiella kunder om att välja ditt företags produkter eller tjänster över konkurrenternas. Den hjälper till att kommunicera ditt företags eller dina produkters mervärden, det vill säga vad som skiljer era produkter eller tjänster från andra på marknaden, och därmed öka chanserna att konvertera dem till betalande kunder. Den kan också bidra till att bygga förtroende och lojalitet bland befintliga kunder genom att visa dem att ni förstår deras behov och erbjuder lösningar som hjälper dem att uppnå sina mål.

     

    Vi har – tillsammans med våra vänner på Biolin Scientific – utvecklat value propositions för deras produkter samt för huvudvarumärket. Detta arbete inkluderade noggranna kund- och marknadsanalyser som genomfördes i workshop-format samt genom djupgående intervjuer och undersökningar. Baserat på detta kunde vi sedan hitta formuleringar och skapa lösningar som differentierar produkterna och varumärket från dess konkurrenter. Är du nyfiken på vår process eller hur du kan dra nytta av kraften i en riktigt välgrundad value proposition? Hör av dig.