Semper

Stort och smått om de allra minsta

Kontakt: Lotta Senelius

  • Kampanj

  • Nyhetsbrev

  • Informationsmaterial till vården

  • Informationsmaterial till föräldrar

  • För Semper arbetar vi med ett stort antal uppdrag inom området småbarnsnutrition och modersmjölksersättning. Ett område som inte bara är hårt reglerat när det gäller vad man får lov att säga, utan även till vem man får rikta sig till med olika produkter.

     

    Målgruppen är i första hand BVC, men indirekt även ofta småbarnsföräldrar.