Navamedic

Även om man är få, är man starkare tillsammans

Kontakt: Lotta Senelius

 • Nyhetsbrev

 • Stöd- och motivationsprogram

 • Patienttidning

 • Varje år föds cirka fem barn i Sverige med PKU (fenylketonuri). En ämnesomsättningssjukdom som innebär att kroppen har en nedsatt förmåga att byta ned protein. Sjukdomen innebär en mycket strikt och livslång kostbehandling där mängden protein är kraftigt begränsad.

   

  Idag lever cirka 400 personer med PKU i Sverige.

   

  Vårt uppdrag var att skapa ett initiativ för att nå personer med PKU och deras anhöriga.

   

  Lösningen blev ett stöd- och motivationsprogram, där ett mycket uppskattat och återkommande magasin idag utgör navet, tillsammans med en FB-grupp och regelbundna fysiska träffar.