Mycontrol

Visste du att fetma är en sjukdom?

Kontakt: Lotta Senelius

 • SoMe

 • Awarenesskampanj

 • Mysimba är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla fetma hos personer med BMI >30 (eller BMI ≥ 27 vid samtidig typ 2-diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertoni) och som verkar på belöningssystemet och hungercentrum i hjärnan.

   

  Insikt:

  Att gå ner i vikt handlar om betydligt fler saker än att äta mindre och att röra sig mer.

   

  Uppdrag:

  Öka kunskapen om sjukdomen fetma och behandling med Mysimba hos patienter och vårdpersonal.

   

  Lösning:

  En terapiinriktad webbsida för allmänhet marknadsförd i olika SoMe-kanaler samt en speglad, men mer produktspecifik sida för vårdpersonal.