Indivior

Vägen tillbaka

Kontakt: Lotta Senelius

  • Kampanj

  • Nyhetsbrev

  • Informationsmaterial till vården

  • Suboxone FILM® (buprenorfin/naloxon) är en självhäftande film som används som substitutionsbehandling vid opioidberoende.

    Filmen placeras under tungan eller på insidan av kinden och används, precis som Suboxone i tablettform, som substitutionsbehandling vid opioidberoende.

    Vårt uppdrag bestod i att ta fram material riktat till läkare och sjuksköterskor på landets LARO-klinker, i syfte att öka kännedomen om fördelarna med Suboxone FILM®. Allt med målet att hjälpa fler opioidberoende patienter att bli drogfria.