Gelorevoice

Ny kraft bakom orden

Kontakt: Lotta Senelius

 • Kampanj

 • SoMe

 • OTC

 • GeloRevoice® är en receptfri sugtablett som snabbt lindrar problem med heshet och torra slemhinnor. Tabletten skyddar det irriterade området och hjälper röst och slemhinnor att återhämta sig.

   

  Insikt: På apotekshyllorna finns ingen annan produkt som primärt behandlar heshet.

   

  Uppdrag: Ge GeloRevoice (ny) kraft bakom orden med ett koncept som skulle kunna användas kanal- och målgruppsoberoende mot konsument (16–65 år) och apotekspersonal i hela Norden.

   

  Mål:

  Att bygga varumärkeskännedom och bli det preparat som används och rekommenderas vid heshet genom att få fler konsumenter att prova GeloRevoice.