CSL Behring

Den g(l)ömda diagnosen

Kontakt: Lotta Senelius

 • Annons

 • Awarenesskampanj

 • Mailing

 • Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av återkommande anfall av allvarliga, smärtsamma och djupa svullnader (ödem), främst i huden, men också i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan även sätta sig i luftvägarna, vilket kan vara direkt livshotande. Symtomen vid HAE kan lätt även förväxlas med andra, mer vanliga diagnoser.

   

  Vårt uppdrag bestod i att öka medvetenheten om sjukdomen HAE och att man idag kan minska risken för feldiagnosticering, genom ett enkelt blodprov.

   

  Målgruppen bestod av dermatologer, allergologer, gastroenterologer, lung- och öron-näsa-hals-läkare och enheterna gick alla ut på att ”gömma” sjukdomen HAE bland diagnoser som de olika läkarna ofta möter i sin vardag.