Den ignorerade njuren

AztraZeneca

Den ignorerade njuren

Kontakt: Lotta Senelius

  • Kampanj

  • Kunskapen om vad njurarna gör och vad som kan hända om de slutar att fungera som tidigare, är låg. De flesta människor är därför lyckligt ovetande om att de njurar de aldrig ägnat en tanke, en dag kan sluta sitt viktiga, men ouppmärksammade arbete, utan att göra det minsta väsen av sig. 

     

    Uppdraget från AstraZeneca och Njurförbundet bestod i att ta fram en kampanj för att uppmärksamma allmänheten om kronisk njursjukdom, en sjukdom som drabbar var 10:e person och varför det är viktigt att personer som lever med diabetes, högt blodtryck eller någon hjärt-kärlsjukdom håller lite extra koll på sina njurar. 

     

    Kampanjen består av en film, en kampanjsida, olika införanden i sociala medier och lokala events.