Ett samtal utan filter

Göteborg & Co

Gbg Talks

Kontakt: Calle Österberg

 • Kampanj

 • Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer. Samtidigt visar forskning att göteborgare i större utsträckning än andra inleder samtal med folk de inte känner. Vi ville lyfta det och samtidigt främja ännu fler samtal. 

   

  Genom Gbg Talks lät vi 12 personer från olika stadsdelar och med olika bakgrund delta i ett samtal utan filter. Med hjälp av specialskrivna frågor och rätt miljö skapade vi perfekta förutsättningar för samtal bortom artighetsfraser och vädersnack.

  Samtalen filmades och användes för att inspirera och bjuda in till ett event – där alla som ville fick chansen att prata med en främling – och till en kampanjsida där man både kunde ta del av andras samtal och testa frågorna själv. På sidan fanns också information om organisationer som på olika sätt jobbar med att sammanföra människor genom samtal. 

   

  På eventet fick göteborgarna chansen att komma närmare någon de annars aldrig skulle ha mött. Kampanjen inspirerade och skapade möjligheter för människor att bjuda in till samtal också utanför eventet. Eventet ägde rum under en helg på Göteborgs centralstation där över 200 besökare deltog.