Play video

Gbg Talks - ett samtal utan filter

Namn:
Göteborg & Co
Kund:
Göteborg & Co
Kontakt:
Anders Kåpe

Stereotypen stämmer! Forskning bevisar att göteborgare är mer pratglada än andra. Vi ville lyfta detta, främja ännu fler samtal och därmed stärka destinationen position: Cool place – Warm people.

Idé
Ett gott samhälle bygger på ömsesidig respekt och empati. Så vad vore vi utan det goda samtalet? Kallprat i all ära, men för att lära känna och förstå någon på riktigt behöver vi komma ner på djupet. Och det kan ju vara svårt med någon man inte känner så bra. Därför skapade vi Gbg Talks. För att främja det filterlösa samtalet. En möjlighet att komma närmare någon som du kanske aldrig hade mött annars. Genom specialskrivna frågor och rätt miljö skapar vi de perfekta förutsättningarna för möten som syftar till en ökad förståelse och empati mellan deltagarna utan de vanliga artighetsfraserna och vädersnacket. I förlängningen gynnar det naturligtvis även staden och samhället. Välkommen till Gbg Talks.

Genomförande
Vi spelade in sex samtal med människor från olika stadsdelar och med olika bakgrund, som aldrig tidigare mötts. Vi använde sedan det inspelade materialet dels för att locka folk till eventet på centralstationen i Göteborg, dit vi bjöd hela Göteborg för att ta chansen att prata med en främling. Och dels till kampanjhubben på goteborg.com/gbgtalks där alla kan ta del av samtalen, men även testa frågorna själva. Dessutom hittar besökarna info och länkar till organisationer som på olika sätt jobbar med att sammanföra människor genom samtal i Göteborg. Konceptet kommer att leva vidare och tas ut på fler ställen under en lång tid framöver.