Play video

Bortappade röster

Namn:
Kampanj
Kund:
Sveriges Stadsmissioner
Kontakt:
Roger Brovik

Sverige. Ett av världens mest jämlika länder. Hos oss är demokrati en självklarhet. Vart fjärde år sedan 1921 får alla svenska medborgare över 18 år vara med och påverka Sveriges framtid. Det enda du behöver är ett röstkort. 

Men vart skickas röstkortet om du inte har någon fast adress? 

I vårt land lever över 33 000 personer i hemlöshet. Människor som redan befinner sig i en extremt utsatt situation riskerar dessutom att förlora sin demokratiska röst. För att de saknar bostad.

Inför valet 2018 ville Sveriges Stadsmissioner väcka uppmärksamhet kring de hemlösas situation. Och vi bestämde oss för att leta reda på de borttappade rösterna.

Medan partierna debatterade och försökte locka väljare intervjuade vi hemlösa runt om i Sverige. Vi samlade deras politiska åsikter på en kampanjsida, och besökarna kunde hjälpa till att sprida dem på sociala medier.

Under Almedalsveckan, den största politiska händelsen inför valet, byggde vi upp en eventyta där besökare kunde lyssna på de inspelade rösterna genom att lämna in ett fiktivt röstkort. 

Under hela kampanjen uppmanade vi människor att skriva på en namninsamling för att få politikerna att prioritera frågan om bostad till alla. När kampanjen var slut överlämnade vi alla namn till demokratiministern. 

Kampanjen skapade uppmärksamhet kring de hemlösas situation. Men viktigast av allt, människor som aldrig tidigare kunnat göra sina röster hörda fick chansen att berätta sin historia och dela med sig av sina åsikter inför det kommande valet. 

Relaterade sidor