Serneke utmanar jättarna.

Namn:
Serneke utmanar jättarna.
Kund:
Serneke
Kontakt:
Roger Brovik

Efter elva år i branschen och drygt ett års varumärkesarbete har nu byggkoncernen SEFA bytt namn till Serneke, och därmed också lanserat en ny kommunikationsstrategi med tillhörande plattform samt profilprogram. Orsakerna till förändring är många, men en viktig faktor har varit viljan att tydligare och mer effektivt kommunicera företagets kultur och ökade ambitioner.

– Arbetet initierades då vi kände att vår kommunikation inte speglade det unika med företaget, såsom vår attityd, framåtanda och personlighet, säger Serneke:s marknadschef Tomas Järund.

Ny plattform

För ett år sedan inleddes arbetet med att hitta företagets själ och essensen i erbjudandet. Efter mycket research och strategiskt arbete tillsammans med ledning och medarbetare i Serneke, så framträdde kärnan i verksamheten och orsaken till att koncernen gått från noll till en miljard i omsättning under sin relativt korta existens. Vi har baserat på detta sedan tagit fram en kommunikationsstrategi med tillhörande plattform inklusive ny grafisk profil.

Serneke är en verklig utmanare på den nordiska byggkartan, som nu tar upp kampen med till exempel Skanska, NCC och PEAB, och som rakt från hjärtat kan säga att de gör saker på ett annorlunda sätt. Ett bra exempel på detta är att de just nu projekterar en av Europas högsta byggnader på Hisingen i Göteborg. Attityden och andan fanns redan i bolaget, den behövde bara förstärkas och dokumenteras.

Nytt namn

Namnbytet, som tillkännagavs 30 april, föregicks av en intern informationsturné där ledningen presenterade företagets nya ansikte och kommunikationssätt, men även mycket arbete med att byta ut allt befintligt material i form av skyltar, bilar, kläder, kontorsmtrl, etc. Nästa fas i arbetet blir att kommunicera Sernekes erbjudande till befintliga och nya målgrupper i externa kampanjer, samt fortsatt arbete med nylanserade serneke.se och övriga digitala kanaler. Serneke planerar en börsintroduktion under 2015.

Ny sajt

Det primära syftet med nya serneke.se är att besökaren på ett lättöverskådligt sätt ska få rätt information och känsla för den nydöpta byggkoncernen. Det var också viktigt att sajten skulle gå i linje med koncernens uppdaterade kärnvärden, ledstjärnor och strategier. Vi lade stor vikt vid att sajten ska förmedla en modern byggkoncern, fungera på alla skärmstorlekar och vara helt i linje med Sernekes tonalitet, vad gäller känsla, text och grafiskt uttryck.

Ett sekundärt syfte med sajten är opinionsbildning genom redaktionellt material. Avdelningen Insikter är spelplanen för detta. Här publiceras artiklar eller intervjuer där olika personer som är knutna till Serneke får fritt spelrum att säga sin mening om till exempel bostadsbristen, miljöpåverkan eller helt enkelt berätta om ett projekt där Serneke lyckats ligga i framkant och göra avtryckt gentemot konkurrenter och branschen i stort. Det kan även vara relevanta, omskrivna artiklar från andra nyhetskällor eller pressreleaser.

Relaterade sidor