Dear Studio

Vi är övertygade om att rörlig media i kombination med bra storytelling är överlägset i att skapa intresse. Undersökningar visar att merparten av all digital kommunikation är rörlig. Vad är då naturligare än att tajtare koppla ihop det kreativa idéskapandet med själva produktionen?

Vårt svar är Dear Studio som är vårt egna produktionsbolag inom Dear Friends. Här kan ni dra nytta av erfarna producenter och kreatörer för att få hjälp med att skapa engagerande innehåll – film, foto och animation - för alla plattformar.

 Vi kommer gärna in tidigt i processen och arbetar nära våra kunder, funderar över rätt manér för just er produktion, är med och hjälper till med det kreativa idéarbetet, skriver manus och ritar storyboards innan vi går igång med själva produktionen.

I och med att vi har egna produktionsresurser inhouse kan vi ha ett agilt förhållningssätt för snabba avstämningar, leveranser och en mer kostnadseffektiv process. Själva produktionen sker antingen på location eller i vår egen studio med tillhörande utrustning, beläget ett stenkast från vårt kontor på Skeppsbron i Göteborg.

 Visst låter det spännande? Kontakta Roger på 070-418 07 20 för att få veta mer.