Öka effekten på din reklam- investering

Publicerad:
13 juni 2019

Att företag som investerar i reklam och kommunikation är mer lönsamma än de som inte gör det är idag en självklarhet. Otaliga forskningsrapporter har slagit fast att så är fallet.

Vi vet också att kreativ kommunikation lönar sig extra mycket. Effekten på affären blir större när vi kommunicerar på annorlunda och oväntade sätt som gör att de avsedda budskapen når fram bättre, berör och påverkar människor.

Samtidigt vet alla som dagligen jobbar med kommunikation att det är svårt att mäta exakt vilken effekt kommunikationen verkligen ger. På Dear Friends har vi ett digitalt tänk i vårt DNA och i de digitala kanalerna har man alltid kunnat mäta den kortsiktiga effekten väl. Därför är det extra glädjande att Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm) nu gjort ett mycket gediget arbete för att tydliggöra de affärsmässiga effekterna av kommunikation som vi vet existerar.

Komm’s effektprinciper är grundat på empirisk forskning och känns väl genomarbetat. De har definierat följande 8 principer. 

1. Definiera kommunikationens nytta
2. Rita upp en effektkedja
3. Definiera nuläget och sätt prioriterade mål
4. Utgå alltid från både kortsiktiga och långsiktiga effekter
5. Förankra kommunikationens roll i organisationen
6. Anpassa effektmåtten till insatsen
7. Bedöm effekten utifrån förutsättningarna
8. Mät rätt och mät ofta


En av de mest konkreta och användbara delarna är punkt 2 som handlar om att rita upp en effektkedja. Egentligen kan det tyckas självklart men det används alltför sällan och då skapas kedjan oftas från “fel” ände. Det är viktigt att alltid börja med affärseffekten och sist landa i vad kommunikationens roll är, inom ramen för ett uppdrag som helhet eller en specifik insats.

Även om kommunikationen tveklöst kan bidra till affärseffekter är det viktigt att i detta skede påminna oss om vad kommunikationen inte kan göra (se punkt 1). Inte ens den mest effektiva kommunikationen kan förväntas få ett företag att gå från förlust till vinst om det till exempel brottas med alltför stora kostnader eller tagit dåliga beslut på andra fronter.

Definiera sedan den relevanta beteendeeffekten, dvs vad målgruppen ska göra som ett resultat av kommunikationen för att affärseffekten ska åstadkommas.

Definiera den relevanta attitydeffekten, dvs vad vi vill att målgruppen ska tänka eller känna som ett resultat av kommunikationen, för att åstadkomma det målgruppsbeteende som bidrar till affärseffekten.

Sist, definiera hur kommunikationsinsatsen ska påverka de attityder och beteenden som bidrar till affärseffekt.


Genom att arbeta baserat på dessa principer när man startar upp och planerar en kommunikationsinsats kan man ge många projekt helt andra förutsättningar, en större tydlighet och bättre effekt, som dessutom skulle vara mätbar på flera punkter.Läs gärna hela Komm’s arbete