Dear Friends rekryterar från Filmic Art och utvecklar studio

Publicerad:
5 september 2018

Vi har sedan länge producerat film, foto, ljud och annat material för våra kunder. Men för att spetsa erbjudandet och samtidigt förenkla för kunderna satsar vi nu på en renodlad produktionsenhet som möjliggör fler och mer högkvalitativa produktioner av såväl foto och film som ljud och animation.  

Jonas Randell kommer senast från en position som VD och kundansvarig producent på Filmic Art, ett Stockholmsbaserat filmproduktionsbolag som han också varit med och grundat. Och han är alltså den som ska utveckla Dear Studio på plats i våra lokaler på Skeppsbron i Göteborg.

– Behovet av rörligt har vuxit starkt sista åren, men jag tror att vi fortfarande bara är i början på denna omställning. Alla organisationer som är närvarande på webben och i sociala kanaler behöver fundera på hur deras innehåll och kommunikation ska se ut för att bryta igenom det berömda bruset, och där tror jag att rörlig media i kombination med bra storytelling är överlägset i att skapa intresse. Det ska bli spännande att dagligen få jobba nära kreatörer och projektledare – personer som tidigare varit mina uppdragsgivare. Tillsammans tror jag att vi kommer skapa något riktigt bra för våra kunder här på Dear Friends, säger Jonas.

– Trenden har varit mycket tydlig över en längre tid. Vi har ett nytt medielandskap där våra kunder efterfrågar mer rörligt material i alla kanaler oavsett bransch och segment. Det rör sig om allt från contentklipp och animationer till fullskaliga reklamfilmsproduktioner. Genom vår satsning på Dear Studio kommer vi att kunna möta deras på behov på ett mycket bättre och effektivare sätt. Dessutom innebär satsningen att våra kreatörer får större möjlighet att testa och realisera idéer och koncept på ett smidigare sätt än tidigare. Och vi kan inte tänka oss en bättre person att leda vår satsning än Jonas, med tanke på hans erfarenhet och insikt i branschen, säger Roger Brovik, VD på Dear Friends.