#sistabriefen

Publicerad:
22 december 2017

Dear Friends har läst och skrivit under #sistabriefen. Vi vet att vi kan göra mer för en jämlik och trygg arbetsplats, där alla känner sig välkomna och där det är roligt att jobba. Vårt namn ska spegla vår kultur – vi är goda vänner och goda vänner behandlar varandra med respekt.

Vi har tillsammans suttit ner, tagit fram en ny jämställdhetspolicy och satt samman en grupp som aktivt driver jämställdhetsarbetet framåt och ser till att vi alltid belyser frågan.

 

Vi kommer att

- sträva efter att skapa kommunikation fri från skadliga normer och sexism,

- aktivt jobba för en byråkultur som främjar och välkomnar alla,  

- ha nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övergrepp,

- tillsätta fler kvinnor i ledande positioner

- och sträva efter en jämn fördelning i antalet anställda män och kvinnor.

 

Vårt mål är att bli bättre än branschen generellt.

Dear Friends,