När 32 sajter blir en

Namn:
Web
Kund:
Itab
Kontakt:
Roger Brovik

I höstas var det äntligen dags att dra igång det omfattande arbetet med skapandet av en ny global webb för vår kund ITAB. 32 egna företagssidor skulle samlas under en domän – en mångfacetterad utmaning som krävde rejält uppkavlade ärmar och hela byråns samlade kompetenser.

 ITAB är en av Europas främsta leverantörer av butikskoncept, kassadiskar, belysning, inredningar och butiksutrustning. De skapar kundunika, nyckelfärdiga butikskoncept med exklusiva varumärkesbyggande miljöer för de flesta branscher. Med både ett brett och fast sortiment av basinredningar, kassadiskar och egen produktion av skräddarsydda konceptlösningar erbjuder de i princip allt man kan tänka sig inom handel från butik.

Företaget har genom en snabb expansion förvärvat ett stort antal nya bolag till koncernen, där flera fortfarande arbetade från sina gamla webbsidor. Som potentiell kund eller intressent var det därför svårt att få ett grepp om ITAB:s helhet, erbjudande samt vem man skulle kontakta.


Djupintervjuer hölls med säljare och chefer från kontor i olika länder för att få en insikter och förståelse om de respektive marknaderna. Efter förstudien inleddes arbetet med att strukturera upp en ny global site för ITAB, med UX, wireframes, skisser och design.

Webben byggdes sedan från grunden i det svenskutvecklade webbpubliceringssystemet Episerver CMS med ImageVault av våra egna skickliga backend- och frontend-utvecklare. Åtskilliga timmar senare så kunde den nya webben lanseras lagom till mässan EuroShop 2017. Nu väntar fas 2, där vi även där har äran att bygga deras group-sida och utveckla ITAB:s närvaro vidare.

Spana gärna på www.itab.com